A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Bambung Ranggaek PDF Print E-mail
Written by Mang Kabayan   
Thursday, 19 November 2009 04:59
Pajar maneh bet naek kareta Cikajang
Di muatan mah di sisi jambatan
Pajar maneh deuh henteu ngewa ngewa acan
Tos narosna mah geuning hate seseblakan
Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek
Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek

Pajar maneh deuh henteu ngewa ngewa acan
Diemutan mah geuning hate seseblakan

Saurna mah deuh kintunan ti Baros
Ti Baros na mah tos dikaranjangan
Pa amprok mah deuh henteu hawatos teu naros,
Tos naros na mah geuning sering dianjangan,

Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek
Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek

Pajar maneh deuh henteu alim patepang,
Nu kasepna mah,
Geuning sering ngalanglangan
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack